Yanıköydeki vakıf arazisi üzerine izinsiz yapılan yapılar ve düzenlemeler, yerel yönetimlerin kaynaklarıyla yapılmış!

Rodop ili Gümülcine merkeze bağlı Yanıköy'ün Han Tarlaları mevkiinde bulunan köy camisinin vakfına ait arazinin üzerinde son yıllarda Ponduslu dernekler tarafından Yayla etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Ponduslu dernekler, köy halkının camiinin vakıf arazisine ait olduğunu iddia ettikleri  yerde bazı düzenlemelere gittiler. Araziye yapılan çardaklar ve çeşmelerden sonra birde kaçak kilise inşaatına başladılar.

Köy halkının itirazlarının ardından, eski Bölge Genelsekreteri Dimitris Stamatis yaklaşık 10 ay önce konuya el atmış arazinin kime ait olduğunun tespit edilmesi için Selanikte ki bir komisyona başvurduklarını ve komisyonun kararı çıkana kadar araziye birşeyin yapılmaması kararlaştırılmıştı. Buna rağmen arazinin üzerine kaçak olarak başlatılan kilise inşaatı tüm hızyla sürerek nedeyse tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Komisyonun kararının 10 aydır daha açıklanmamasına rağmen Ponduslu dernekleri burada çeşitli faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedirler. Geçtiğimiz 1 Mayıs günü Kafkasköy 'Trabzon' Ponduslular derneği tarafından Han Tarlaları Yanıköy camii vakıf arazisi üzerinde yapılan etkinlikler sırasında basına bir açıklama yapan Dernek Başkanı, arazinin düzenlenemesini yerel yönetimlerin Tiseas Kalkınma programı aracılığıyla desteklediğini, yapılan çardak ve çeşmelerle 1000 kişilik etkinlikleri bile burada yapabileceklerini söyleyen Dernek Başkanı Yannis Nikolaidis, bölgeyi Karadeniz  yaylalarını andıracak bir şekilde ağaçlandırıp düzenleyeceklerinide yerel Yunan basınına söylediğini görüyoruz.

Rodop-Evros Birleştirilmiş ıller Super valisi Yorgos Minopulos'unda katıldığı 1 Mayıs etkinlikleriyle ilgili yerel basında çıkan haberlerden, Selanik komisyonun bile kararı çıkmamasına rağmen yerel yönetimlerin, AB programlarından da yararlanarak Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına ait vakıf arazilerinin üzerine izinsiz  bir şekilde Ponduslu derneklerinin düzenlemeler, kaçak çardaklar, çeşmeler, kiliseler  yapmasına destek verdiğni görüyoruz.